Download our PDFs

    • Proximus NVJaarverslag
Previous
Onze Fit for Growth-strategie

Onze Fit for
Growth-strategie

Onze strategie plaatst de klant centraal
in alles wat we doen omdat dit de enige manier
is om duurzame groei te creëren.

Volgende
Ons doel bestaat erin mensen permanent in contact te houden met de wereld zodat ze beter kunnen leven en slimmer kunnen werken. Dat is onze bestaansreden. Voor onze klanten kunnen we enkel iets betekenen als we hen oplossingen aanreiken die hen het leven eenvoudiger maken en die hen in staat stellen efficiënter en doelgerichter te werken.

Onze merkbelofte 

We hebben ons doel vertaald in onze merkbelofte: ’Proximus brengt u onmiddellijk dicht bij wat belangrijk is’, een aantrekkelijke en gemakkelijk te begrijpen samenvatting van wat we onze klanten aanbieden. We maken deze merkbelofte waar door middel van uitstekende kwaliteit en dienstverlening aan de klant in alles wat we doen, met  name:

  • Ons geïntegreerde netwerk dat de hoogste kwaliteit biedt
  • De beste toegankelijkheid via alle mogelijke kanalen
  • Onze klantvriendelijke oplossingen
  • Ons proactief advies

Onze Fit for Growth-strategie

2015 was een bijzonder jaar aangezien we onze belofte waargemaakt hebben – een jaar eerder dan gepland – om onze onderneming tegen 2016 opnieuw met groei te doen aanknopen. Nu is het zaak om die groei in een snel veranderende wereld in stand te houden.

Onze Fit for Growth-strategie die we in 2014 uitrolden, heeft ons van een technologiegebaseerde speler veranderd in een onderneming die focust op de totaalbeleving van de klant. Onze nieuwe cultuur plaatst onze klanten en hun behoeften centraal in alles wat we doen en dat is het uitgangs- en middelpunt van deze nieuwe strategie.

Via onze Fit for Growth-strategie transformeren we onze onderneming, we innoveren en investeren om de trend van de laatste paar jaar om te keren en om zo de toekomst van de onderneming te vrijwaren en bij te dragen tot de economie.

We gaan verder met onze Fit for Growth-strategie om de ingezette positieve trend te bestendigen, waarbij we nieuwe aandachtspunten toevoegen om klaar te staan voor de snel veranderende digitale wereld waarin we actief zijn.

Fit for Growth in 2015

2015 was een bijzonder jaar aangezien we onze belofte waargemaakt hebben om – een jaar eerder dan gepland – onze onderneming tegen 2016 opnieuw met groei te doen aanknopen.

We zagen een groei van onze onderliggende inkomsten uit kernactiviteiten en van de onderliggende Groeps-ebitda. We hebben onze marktpositie versterkt en zagen een sterke groei van onze marktaandelen in breedband, tv en mobiel postpaid.
Meer informatie over onze financiële resultaten

We zijn blijven investeren in onze vaste en mobiele netwerken en we gingen van start met ons LoRaTM-netwerk voor het Internet of Things (IoT).
Meer informatie over onze naadloze netwerken en wendbare IT

We hebben de Proximus TV-ervaring opnieuw uitgevonden en onze telco/ICT-positie versterkt door de verdere uitrol van innovatieve oplossingen op het vlak van IoT, big data, ‘enabling company’, het nieuwe werken en security.
Meer informatie over onze investeringen in convergente diensten en innovatie

We hebben de transformatie van onze onderneming versneld, waarbij we onze doelstellingen inzake klantenervaring en vereenvoudiging gehaald hebben.
Meer informatie over onze transformatie van klantenervaring en vereenvoudiging

Binnen de hele onderneming hebben we verder aan onze wendbaarheid gewerkt met de volgende stappen in onze Good to Gold-cultuur.
Meer informatie over de ontplooiing van onze mensen

Nu is het zaak om die groei in een snel veranderende wereld vast te houden.

Investeringen en innovatie

Als we onze strategische doelstellingen met betrekking tot een betere klantenervaring, lagere kosten en hoger rendement willen realiseren, moeten we investeren in belangrijke aspecten zoals onze naadloze netwerken en wendbare IT, convergente diensten en innovatie, en versnelde digitalisering van onze onderneming. Die investeringen moeten de weg effenen naar een groter marktaandeel en nieuwe groei dankzij innovatieve oplossingen en dienstverlening van de hoogste kwaliteit. De klant vormt de drijvende kracht achter elke investering die we doen.

Investeringen in naadloze netwerken en wendbare IT

Onze investeringen in netwerken zijn bedoeld om onze positie als de beste convergente end-to-end dienstenverstrekker te handhaven, waardoor onze klanten zeker zijn van de beste ervaring met de meest recente technologie. Om deze levensbelangrijke differentiëring waar te maken, ligt onze investeringsfocus op toekomstgerichte, wendbare netwerken.

We blijven oog hebben voor de behoeften van onze klanten en bieden hen oplossingen op maat. We vereenvoudigen de processen achter onze oplossingen, waardoor onze projecten gemakkelijker zijn om uit te rollen en kostenefficiënter worden.

 Meer informatie over onze naadloze netwerken en flexibele IT

 

 

Convergente diensten en innovatie

Bij het ontwikkelen van de aantrekkelijke en veilige oplossingen die onze klanten van ons verwachten, willen we erover waken dat deze innovatief zijn en dat ze onze klanten meerwaarde bieden. We willen met andere woorden een zinvolle innovatie bieden waardoor de klant beter kan leven en slimmer kan werken.

 Meer informatie over onze convergente diensten en innovatie

 

 

Digitaal Proximus

Het aantal ‘digital natives’ onder onze klanten neemt jaar na jaar toe en vraagt om nieuwe digitale capaciteit in de interacties die ze met ons hebben. Daarbij vergelijken ze ons altijd met de allerbeste digitale spelers. Daarom wordt de digitalisering een bepalende factor om onze efficiëntie te verhogen en onze kosten te drukken.

 Meer informatie over Digitaal Proximus

 

Transformatie en ontwikkeling

Aansluitend bij onze Fit for Growth-strategie die er op gericht is ons efficiënter, wendbaarder en meer klantgericht te maken, hebben we vijf strategische transformatiepijlers geïdentificeerd: Klantenervaring, Vereenvoudiging, Efficiënte organisatie, Merkdifferentiëring en Good to Gold-cultuur. Samen vormen deze pijlers een allesomvattende aanpak van ons transformatieproces, die ons toelaat onze initiatieven toe te spitsen op die gebieden die het meest zullen bijdragen tot de realisatie van onze groeistrategie.
 

Klantenervaring

Als we ons toespitsen op het end-to-end traject van de klant om hem zo een uitmuntende ervaring te bieden, betekent dit dat we dicht bij de klant moeten staan op alle gebieden: wanneer hij op zoek gaat naar informatie, onze oplossingen koopt, producten en diensten installeert, activeert en gebruikt, een eenvoudige factuur wil krijgen en vlot toegang wil tot een effectieve klantendienst. Bij elk contact willen we dat de klant voelt dat we altijd voor hem klaarstaan.

 Meer informatie over de klantenervaring

 

 

Vereenvoudiging

We evolueren naar een vereenvoudigde portefeuille van oplossingen, met een afgeslankte catalogus. Ook bieden we de mogelijkheid aan zowel zakelijke klanten als consumenten om proactief te migreren naar toekomstgerichte, gebruiksvriendelijke oplossingen die meer voordelen bieden. Dit wordt ondersteund door de versnelde invoering van digitale transformatietools, systemen en platformen die zowel het traject van de klant als onze interne efficiëntie verbeteren en de kosten drukken.

 Meer informatie over vereenvoudiging

 

 

Efficiënte organisatie

De herstructurering van onze organisatie is bedoeld om ons meer klantgericht te maken. In 2015 hebben we de structuur van onze businessunits verder bijgeschaafd om de end-to-end verantwoordelijkheid te verhogen en hebben we gesleuteld aan onze operationele uitmuntendheid met de bedoeling innovatie in te hand te werken en onze personeelskosten beter te beheren. Algemeen genomen willen we, met onze eenvoudigere en slankere organisatie, de juiste mensen op de juiste plaats krijgen, dit dankzij meer mobiliteit en flexibiliteit, snellere besluitvorming en een stroomlijning van onze processen en kosten via insourcing en efficiënter takenbeheer.

 Meer informatie over efficiënte organisatie

 

 

Merkdifferentiëring

Vanuit onze ene merknaam Proximus kunnen we een sterke merkbelofte waarmaken: ’Altijd dicht bij wat belangrijk is’. Met die belofte engageren we ons om onze klanten dichter te brengen bij wat voor hen belangrijk is, om hen permanent verbonden te houden met de wereld zodat ze beter kunnen leven en slimmer kunnen werken. Dat is wat Proximus als merk anders maakt: gewaarborgde dienstverlening ondersteund door een topklasse netwerk en de allerbeste, gebruiksvriendelijke oplossingen. Naast ons merk Proximus, dat staat voor kwaliteit en dienstverlening, werken we ook aan de verdere uitbouw van Scarlet, ons merk voor de kostenbewuste consument.

 Meer informative over merkdifferentiëring

 

Good to Gold-cultuur

In een succesvol en groeiend bedrijf maken uiteindelijk de mensen het verschil. De ontwikkeling van onze teamleaders vormt een essentieel onderdeel van de nieuwe Good to Gold-ondernemingscultuur, die steunt op de nieuwe bedrijfswaarden Samenwerking, Verantwoordelijkheid en Wendbaarheid.

 Meer informatie over onze Good to Gold-cultuur

 

Vooruitzichten voor 2016

In 2015 hebben we Proximus getransformeerd en onze groeiambitie waargemaakt, één jaar eerder dan gepland. Dit is te danken aan onze klantgerichtheid, de vereenvoudiging van onze activiteiten en een nieuwe, winnende cultuur.

In 2016 zetten we dit traject verder met extra focus op het vergroten van ons marktaandeel in het consumentensegment, waarbij we de digitale transformatie versnellen en onze klanten upgraden naar de meest recente technologie. In het bedrijfssegment zullen we focussen op een versnelde uitrol van Fiber To The Business, wat onze bedrijfsklanten de allerbeste connectiviteit moet geven voor onze convergente telco/IT-oplossingen. Dit opent meteen de deur naar nieuwe manieren van werken, cloudgebaseerde oplossingen en infrastructuur, en verzekerde continuïteit van de bedrijfsactiviteiten.

We zullen onze manier van werken naar nog meer en betere dienstverlening aan de klant bijsturen door het klanttraject (inclusief een multichannelaanpak) alsook de gebruikerinterfaces voor onze uiteenlopende diensten en toepassingen, verder te verbeteren.

Voorts zullen we ons netwerk verder aanpassen om klaar te staan voor de alsmaar groeiende vraag van onze klanten naar capaciteit en snelheid, zowel voor vast als voor draadloos. Dit gaan we doen door glasvezel verder in het netwerk te leiden, de uitrol van vectoring te voltooien en de 4G-dekking in gebouwen verder te verbeteren. Ook zullen we de uitrol van ons LoRaTM-netwerk voor het Internet of Things voltooien in combinatie met de verkoop van end-to-end IoT-oplossingen.

We zullen het innovatiepotentieel aangrijpen van big data-analyse, doelgerichte reclame en nieuwe, internetgebaseerde beveiligingsdiensten, en we zullen onze assets ter beschikking stellen van partners en  developer communities.

We gaan onze kostenstructuur verbeteren door een verdere vereenvoudiging van onze activiteiten en ons portfolio, en door onszelf opnieuw uit te vinden als een flexibele en samenwerkingsgerichte organisatie.

We gaan volop inzetten op het internationale potentieel van BICS op het vlak van data- en berichtendiensten, waarbij we onze aanwezigheid overal ter wereld willen versterken en voordeel willen halen uit de OTT-groeimogelijkheden.

Onze mensen zijn onze waardevolste assets. Daarom blijven we investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers en in het creëren van onze nieuwe, winnende cultuur, waarbij we onze waarden van samenwerking, wendbaarheid en verantwoordelijkheid verder zullen versterken.

Voor 2016 streven we naar een aanhoudende duurzame opbrengsten- en ebitdagroei door de uitvoering van onze Fit for Growth-strategie. We verwachten het jaar 2016 te zullen afsluiten met lichte groei van onderliggende opbrengsten uit kernactiviteiten en van de onderliggende groepsebitda, dit ondanks de hoge vergelijkbare basis van BICS, de 'Roam-Like-At-Home'-regelgeving en een nieuw, moeilijker concurrentielandschap in België.  Om de groei op lange termijn te verzekeren, hebben we beslist de investeringen in het vaste netwerk op te voeren, en speciaal te focussen op Fiber To The Business. We verwachten dan ook dat het capexniveau in 2016 rond 950 miljoen EUR zal liggen. In lijn met ons eerder aangekondigde engagement voor de periode 2014-2016 verwachten we over het jaar 2016 een brutodividend van 1,50 EUR per aandeel uit te keren.