Download our PDFs

    • Proximus NVJaarverslag
Previous
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij willen meewerken aan de oplossing voor belangrijke maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering door ons MVO-beleid te integreren in alles wat we doen.

Volgende

Onze strategie 

Onze MVO-strategie (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) berust op drie pijlers – Groen, Onderwijs, Gemeenschappen – en die strategie voeren we met engagement en passie uit. Ook moedigen we onze leveranciers en onderaannemers aan om zelf ook MVO-standaarden op hun activiteiten toe te passen.

 

Groen: beter dan de doelstellingen

Op een kritiek tijdstip waarop landen en ondernemingen zich engageren om hun broeikasemissies te verminderen, haalt en overtreft Proximus zijn doelstellingen terzake.  We haalden onze doelstelling voor 2020 - een 70% lagere CO2-emissie -  vijf jaar vroeger dan gepland.

Meteen is dit een van de redenen waarom we, voor het derde jaar op rij, de CDP Climate Leadership Award ontvingen voor onze inspanningen in de strijd tegen klimaatverandering. Daarmee zijn wij in 2015 een van de zeven best presterende telecombedrijven wereldwijd en de enige Belgische onderneming die deze award ontvangen heeft.

Hoe hebben we dit gedaan? En hoe gaan we nu verder?

Onze voertuigenvloot is 20% schoner dan het Belgische gemiddelde. Als onderneming met 14.000 medewerkers is het ook erg belangrijk dat we kiezen voor groene mobiliteitsplannen, met een voorkeur voor het openbaar vervoer. We zullen dit blijven aanmoedigen en we zullen onze vloot nog energiezuiniger maken.

We verlaagden ons energieverbruik voor het zevende opeenvolgende jaar dankzij bezuiningsprojecten in onze datacenters, netwerken, kantoorgebouwen en vervoer.

Nieuwe verbintenissen 

Onze volgende doelstelling is onze koolstofemissies met 30% te verminderen tegen 2025 en koolstofneutraal te worden in 2016 door de koolstofemissies die we niet kunnen verlagen, te compenseren.

In de aanloop tot de COP21 Klimaatconferentie in Parijs in december 2015 ondertekende Proximus ook drie openbare verbintenissen van de ‘Road to Paris’-campagne:

  • • een wetenschappelijk gebaseerde doelstelling voor emissieverlaging vastleggen: een doelstelling inzake vermindering van de broeikasgasemissies om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde onder de 2°C te houden;
  • • ervoor zorgen dat 100% van ons elektriciteitsverbruik van hernieuwbare bronnen komt;
  • • informatie over klimaatverandering rapporteren in belangrijke financiële verslagen om zo groenere investeringen aan te moedigen.

 

 

Recyclage van oude telefoons

We moedigen ook onze klanten actief aan om hun milieu-impact te verminderen, meer bepaald door hen te helpen bij de recyclage van hun oude telefoons. Samen met onze partner GoodPlanet hebben we in 2015 ruim 130.000 kinderen in meer dan 520 scholen hierover geïnformeerd. Samen hebben zij meer dan 72.000 toestellen ingezameld voor recyclage.

Digitalent

Met het eerste Digitalent-pilootproject in Antwerpen biedt de Proximus Foundation jonge jobzoekers tussen 18 en 25 jaar oud workshops van 8 weken aan die een brug slaan tussen hun traditioneel schoolonderwijs en de beroepsopleiding die aangeboden wordt door de gewestelijke tewerkstellingsbureaus. Zes maanden na het proefproject hadden vijf deelnemers een job gevonden, vijf deelnemers kozen voor verdere opleiding, en twee deelnemers zaten nog in de oriëntatiefase.

Opleiding en vaardigheden bijbrengen

De opdracht van de Proximus Foundation bestaat erin jonge werkzoekenden te ondersteunen door middel van nieuwe technologieën, waardoor zij meer kans krijgen om hun dromen waar te maken. Een van de initiatieven is het Digitalent-project dat helpt om het tekort aan competenties in onze economie te bestrijden door middel van concrete workshopgebaseerde opleidingen.

Zoals de naam al laat vermoeden wil het project jonge talenten digitaal vooruithelpen. Dit jaar ging de Proximus Foundation van start met zijn Digitalent-pilootproject in Antwerpen. Doelgroep: jonge werkzoekenden van 18 tot 25 jaar, geen voorkennis vereist.  Het project slaat de brug tussen hun traditioneel schoolonderwijs – waar zij vaak zonder diploma uitstappen – en de beroepsopleiding die aangeboden wordt door de gewestelijke tewerkstellingsbureaus.

Digitalent biedt een heel andere dynamiek in vergelijking met een normale schoolomgeving: acht weken durende workshops die vooral praktijkgericht zijn en waarbij de theorie onmiddellijk in concrete miniprojecten omgezet wordt. Naast de workshops kunnen zij via de NGO YouthStart hun talenten en ondernemingszin één dag per week verder uitbouwen. Via een gewestelijk tewerkstellingsbureau leren zij presentatietechnieken aan en hoe ze een cv en motivatiebrief moeten opstellen.

Die kennis zal op zich niet voldoende zijn om een job te vinden. Maar zo zullen zij kunnen kiezen om een beroepsopleiding te volgen via het gewestelijk tewerkstellingsbureau of om terug naar school te gaan indien zij enthousiast blijken voor nieuwe technologieën.

Het project wordt afgesloten met een voorstelling van de realisaties van de deelnemers, de uitreiking van een getuigschrift en de organisatie van regelmatige ontmoetingen met de tewerkstellingsbureaus om hen aan een job of aan meer opleiding te helpen. Verder volgt de Proximus Foundation de vooruitgang van de deelnemers gedurende achttien maanden op.

Het eerste Digitalent-project dit jaar was een succes: jonge mensen die werkten aan innovatieve projecten, die leerden in team samen te werken en die zich digitale vaardigheden eigen maakten. Zes maanden na het proefproject hadden vijf deelnemers een job gevonden, vijf deelnemers kozen voor verdere opleiding, en twee deelnemers zaten nog in de oriëntatiefase.

Bouwend op deze positieve resultaten heeft de Proximus Foundation het project tijdens het laatste deel van 2015 verruimd naar Luik, Brussel en opnieuw in Antwerpen. In 2016 zijn we van plan nog eens minstens honderd jonge werkzoekenden op te leiden via negen workshops over heel België. 

Bednet & Take Off

Proximus werkt samen met Bednet en Take Off om langdurig zieke of herstellende kinderen verbonden te houden met hun klasgenootjes en hun lesactiviteiten voort te zetten, zodat zij niet zouden afhaken. Meer dan 450 kinderen namen deel in het schooljaar 2014-2015 en we willen het aantal Bednet-projecten optrekken naar 600 tegen juni 2016.

Gemeenschappen

Proximus wil zijn steentje bijdragen om het leven te verbeteren van langdurig zieke of herstellende kinderen die gedurende lange tijd niet naar hun lage of middelbare school  kunnen. We doen dat in samenwerking met de organisaties Bednet en Take Off. Deze initiatieven sluiten aan bij twee van onze strategische pijlers: gemeenschappen en onderwijs.

Opzet is de eenzaamheid van de kinderen te doorbreken door hen in verbinding te brengen met hun klasgenootjes en hen de kans te geven hun lesactiviteiten voort te zetten, zodat zij niet zouden afhaken. Bednet en Take Off doen dat door thuis bij het kind of in het ziekenhuis een laptop met webcam te installeren, en een camera met scherm in het klaslokaal. Proximus zorgt voor de breedbandverbinding tussen beide, zodat het contact tot stand komt.

Dankzij Bednet werden meer dan 1400 kinderen uit ruim 800 Brusselse en Vlaamse scholen met hun klas verbonden.  Negen van de tien kinderen die Bednet gebruiken, mogen met hun vriendjes mee naar het volgende jaar. Tijdens het schooljaar 2014-2015 hebben we meer dan 389 kinderen geholpen.

Via Take Off hebben we sinds 2006 meer dan 400 kinderen uit 221 scholen en 14 ziekenhuizen geholpen. Tijdens het schooljaar 2014-2015 hebben meer dan 67 kinderen aan het programma deelgenomen.

In september 2015 is Synchroon Internetonderwijs een burgerrecht geworden in Vlaanderen. Daarom willen we ons engagement voor de Bednet-projecten optrekken naar 600 kinderen tegen juni 2016.

Het volledige MVO-verslag